Vizovické vrchy

Přírodní park Vizovické vrchy se rozkládá v jižním okraji Vizovic v okrese Zlín. Jeho západní okraj sousedí s přírodním parkem Želechovické paseky. Přírodní park je oblast se souvislým zalesněním (většinu porostu tvoří smrkové monokultury), část krajiny je osídlena a hospodářsky využívána. Lokálně jsou zachované nepříliš rozsáhlé lesy s listnatými stromy, jako jsou břízy, habry a osiky. Na území přírodního parku roste např. černohlávek dřípatý (Prunella laciniata) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata). V nižších polohách v krajině převažují hospodářsky využívaná místa jako sady, pole, louky a nedílnou součástí jsou i kamenné hráze, které tvoří přírodní prostředí pro mnoho druhů rostlin i živočichů. Album je i na Facebooku nebo Flickru.

Vizovické vrchy