Průzkumy  Národní hřbitov a Malá pevnost Terezín  [60]

Národní hřbitov a Malá pevnost Terezín

Malá pevnost Terezín je výrazná část města Terezína nacházející se na pravém břehu řeky Ohře. Tato původně vojenská pevnost vznikla společně s celým městem Terezínem koncem 18. století na pravém břehu Staré Ohře a v již 19. století sloužila jako vězení. Za první světové války sehrála malá pevnost smutnou roli žaláře pro odpůrce rakousko-uherského imperialismu a války. V době druhé světové války zde sídlila od 10. 6. 1940 neblaze proslulá věznice pražského gestapa. Vlivem špatných hygienických podmínek mezi vězni vypukla v tomto období epidemie skvrnitého tyfu. V letech 1945–1948 Malá pevnost sloužila jakožto internační tábor pro německé válečné zajatce. Dnes se v Malé pevnosti nalézá sídlo muzejní, kulturní a vzdělávací instituce s názvem Památník Terezín. Těsně před hlavní západní branou Malé pevnosti se nalézá Národní hřbitov Terezín.