Mezipatra 2013  K ohni se mnou pojď  [27]

K ohni se mnou pojď

Jak svobodná je první generace, která vyrůstala v obrazu západní svobody? Jakou roli v tomto světě hraje láska a jakou peníze? Na chorvatském pobřeží se do sebe zamilují dvě mladé ženy. Láska stírá hranice mezi vnitřním a vnějším, mezi imaginárním a reálným. V ulicích na drahých autech rodičů hoří ohně, zapálené rozhněvanými dětmi. Ve vnitrozemí „ já a ty“ hoří touha. Album je i na Facebooku, Flickru nebo Mezipatrech.