Mezipatra 2013  Otevřenost a život v pravdě  [15]

Otevřenost a život v pravdě

Uzavřenost a otevřenost vztahů a komunikace jsou jedním ze základních rysů partnerství. Jak moc „mají“ být vztahy otevřené, co je dobré, co je „správné“ a jak to mají jiní? Kde je hranice soukromí a jakou moc může mít tajemství nebo tabu? Může být žárlivost projevem lásky a zájmu, nebo strachu a nejistoty, kterou jako jed vypouštíme do rybníčku našeho vztahu? To jsou otázky týkající se všech partnerských vztahů a specificky se objevují ve vztazích neheterosexuálních (vymykajících se heteronormativitě). Album je i na Facebooku nebo Flickru.