Mezipatra 2013  Film in the closet  [17]

Film in the closet

Nebojíte se jít s pravdou ven? Večer? Ve tmě? V Brně? A dokážete za své rozhodnutí přijmout odpovědnost? Nebo se v klíčovém momentě zlomíte a budete lhát? Stejně jako minulý rok navazujeme na tradici utajené projekce. Neznámý film, neznámo kde. Vyjděte s námi ven z kina a buďte ve střehu! Čas a místo se brzy dozvíte. Projekce pro odvážné. A první indicie? Pravdivé lži... Album je i na Facebooku, Flickru nebo Mezipatrech.